9 września 2016 podpisano umowę dotyczącą realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu”. Jest to pierwsza umowa w ramach Osi Priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna” Działanie 4.2 – „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. .

– Realizacja tego projektu pozwoli o około połowę ograniczyć koszty związane z eksploatacją budynków – mówi z zadowoleniem Marek Łachacz, właściciel hotelu.

Realizacja projektu będzie dotyczyła kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Hotelu Joseph Conrad w Piszu, tj.: ociepleniu budynku hotelowego i budynku wielofunkcyjnego, likwidacji kotła c.o. na ekogroszek i zastąpienia go zestawem dwóch pomp ciepła „powietrze – woda” (moc 2x35kW) i kotłem na biomasę (moc 100 kW). Ponadto zaplanowano wymianę grzejników na niskotemperaturowe, czyli przygotowane do pracy z pompą ciepła, a także wprowadzenie technologii energooszczędnych: montaż kolektorów do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 15 kWp.

– W ramach zadania zostanie także wymienione oświetlenie – z tradycyjnego na ledowe – dodaje Marek Łachacz. – Zmodernizujemy też wentylację mechaniczną, gdzie zostanie zastosowana instalacja odzysku energii w budynku hotelowym. Sam system zarządzania energia będzie obsługiwany z poziomu recepcji.

Więcej informacji o programie na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków hotelu Joseph Conrad.

Planowane efekty:

 • poprawa standardu energetycznego infrastruktury będącej własnością Wnioskodawcy (eliminacja problemu wysokiego zużycia
  energii),
 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych substancji szkodliwych związanych ze spalaniem paliw kopalnych,
 • zwiększenie potencjału inwestycyjnego Firmy, wyższa jakość oferty i konkurencyjność (ograniczenie kosztów operacyjnych poprawi
  wyniki finansowe, a co za tym idzie umożliwi realizację większej ilości zadań prorozwojowych; niższe koszty pozwolą na bardziej
  elastyczne kształtowanie polityki cenowej),
 • poprawa wizerunku Firmy (redukcja energochłonności, wykorzystanie źródeł odnawialnych wpisuje się w specyfikę rynku
  turystycznego opartego na walorach regionu i czystym środowisku naturalnym)

Wartość projektu: 1205400,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 833 000,00 zł

Wróć do strony głównej »