Chodzenie to najbardziej naturalna forma aktywności fizycznej, zwłaszcza gdy odbywa się na łonie natury, w przy nieskazitelnie czystym powietrzu, pośród przyrody, śpiewu ptaków.  Obsługa recepcji z przyjemnością pomoże Państwu  w doborze odpowiednich szlaków pieszych odpowiednio do umiejętności, stopnia trudności, oraz warunków pogodowych.Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych możliwości.

Las Ochronny „Szast”

to obszar, na którym pozostawiono wszystkie połamane i przewrócone przez huragan z 2002 roku drzewa. Leśnicy nie uprzątnęli drewna, a odnowienie lasu następuje tam tylko i wyłącznie w sposób naturalny (sukcesja naturalna). Ścieżka składa się z dwóch tras o różnych długościach zaczynających się w Lesie Miejskim w Piszu.

Śladami Gałczyńskiego

Wokół Prania, na terenie rezerwatu krajobrazowego „Jezioro Nidzkie” i w jego bezpośrednim sąsiedztwie biegnie ufundowana przez Nadleśnictwo Maskulińskie Ścieżka dydaktyczna „Śladami Gałczyńskiego”. Początek ścieżki znajduje się w pobliżu Leśniczówki Pranie, gdzie zapoznawszy się na miejscu z planem trasy można ruszyć w drogę.

Kadzidłowo

Ścieżka wytyczona nieopodal Parku Dzikich Zwierząt. Przebiega przez zróżnicowane pod względem przyrodniczym siedliska oraz obiekty ważne pod względem kulturowym. Na trasie 13 przystanków edukacyjnych mówiących m.in. o podziale przestrzennym lasu, ochronie lasu, korniku drukarzu, porach roku w lesie. Przy ścieżce oznaczono gatunki drzew i krzewów umożliwiając ich rozpoznawanie. Podczas spaceru można odwiedzić cmentarz staroobrzędowców XIX wieku. Na parkingu Parku Dzikich Zwierząt znajduje się plan ścieżki.