„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu”

9 września 2016 podpisano umowę dotyczącą realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu”. Jest to pierwsza umowa w ramach Osi Priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna” Działanie 4.2 – „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. .

– Realizacja tego projektu pozwoli o około połowę ograniczyć koszty związane z eksploatacją budynków – mówi z zadowoleniem Marek Łachacz, właściciel hotelu.

Realizacja projektu będzie dotyczyła kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Hotelu Joseph Conrad w Piszu, tj.: ociepleniu budynku hotelowego i budynku wielofunkcyjnego, likwidacji kotła c.o. na ekogroszek i zastąpienia go zestawem dwóch pomp ciepła „powietrze – woda” (moc 2x35kW) i kotłem na biomasę (moc 100 kW). Ponadto zaplanowano wymianę grzejników na niskotemperaturowe, czyli przygotowane do pracy z pompą ciepła, a także wprowadzenie technologii energooszczędnych: montaż kolektorów do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 15 kWp.

– W ramach zadania zostanie także wymienione oświetlenie – z tradycyjnego na ledowe – dodaje Marek Łachacz. – Zmodernizujemy też wentylację mechaniczną, gdzie zostanie zastosowana instalacja odzysku energii w budynku hotelowym. Sam system zarządzania energia będzie obsługiwany z poziomu recepcji.

Więcej informacji o programie na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl

Lista realizowanych przetargów dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu”

 1. Zaproszenie  do składania ofert na wykonanie studium wykonalności projektu  dla projektu  „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Protokół z procedury zamówienia,
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 2. Zaproszenie  do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Protokół z procedury zamówienia, str. 1, str. 2
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 3. Zaproszenie  do składania ofert na wykonanie projektów : budowlanego, sanitarnego, elektrycznego , w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Projekt budowlany
  2. Projekt sanitarny
  3. Projekt elektryczny
 4. Zaproszenie  do składania ofert na wykonanie docieplenia wewnętrznego budynku hotelowego i sali wielofunkcyjnej  w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 02.10.2016)
  1. Przedmiar robót budowlanych
  2. Protokół z procedury zamówienia,
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 5. Zaproszenie  do składania ofert na wykonanie docieplenia zewnętrznego budynku hotelowego i sali wielofunkcyjnej  w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 02.10.2016)
  1. Przedmiar robót budowlanych
  2. Protokół z procedury zamówienia,
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 6. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót instalacji sanitarnych c.o. w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 06.10.2016)
  1. Przedmiar robót
  2. Zawiadomienie o nieważnieniu ogłoszenia
 7. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 17.10.2016)
  1. Zmiana zapytania wraz ze zmianą terminu składania ofert
  2. Projekt budowlany, branża elektryczna
  3. Przedmiar robót fotowoltanika
  4. Przedmiar robót modernizacja  oświetlenia
  5. Specyfikacja techniczna
  6. Protokół z procedury zamówienia,
  7. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 8. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót instalacji sanitarnych c.o. w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 31.10.2016)
  1. Projekt budowlany, instalacje sanitarne
  2. Przedmiar robót, instalacje sanitarne
  3. Protokół z procedury zamówienia,
  4. Zawiadomienie o wyborze oferty.