1. Zaproszenie  do składania ofert na wykonanie studium wykonalności projektu  dla projektu  „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Protokół z procedury zamówienia,
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 2. Zaproszenie  do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Protokół z procedury zamówienia, str. 1, str. 2
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 3. Zaproszenie  do składania ofert na wykonanie projektów : budowlanego, sanitarnego, elektrycznego , w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 22.02.2016)
  1. Projekt budowlany
  2. Projekt sanitarny
  3. Projekt elektryczny
 4. Zaproszenie  do składania ofert na wykonanie docieplenia wewnętrznego budynku hotelowego i sali wielofunkcyjnej  w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 02.10.2016)
  1. Przedmiar robót budowlanych
  2. Protokół z procedury zamówienia,
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 5. Zaproszenie  do składania ofert na wykonanie docieplenia zewnętrznego budynku hotelowego i sali wielofunkcyjnej  w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 02.10.2016)
  1. Przedmiar robót budowlanych
  2. Protokół z procedury zamówienia,
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 6. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót instalacji sanitarnych c.o. w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 06.10.2016)
  1. Przedmiar robót
  2. Zawiadomienie o nieważnieniu ogłoszenia
 7. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 17.10.2016)
  1. Zmiana zapytania wraz ze zmianą terminu składania ofert
  2. Projekt budowlany, branża elektryczna
  3. Przedmiar robót fotowoltanika
  4. Przedmiar robót modernizacja  oświetlenia
  5. Specyfikacja techniczna
  6. Protokół z procedury zamówienia,
  7. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 8. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót instalacji sanitarnych c.o. w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu” (publikacja 31.10.2016)
  1. Projekt budowlany, instalacje sanitarne
  2. Przedmiar robót, instalacje sanitarne
  3. Protokół z procedury zamówienia,
  4. Zawiadomienie o wyborze oferty.